• پایه ها

  پایه اتیکت پلاستیکی و فلزی

  تومان

  حمل 3 روزه

  امروز با وانت

  پایه اتکت ایستاده و چرخشی در دو مدل پلاستیکی و فلزی
  پایه وگا پلاستیکی   و فلزی  - پایه اتکت ایستاده و چرخشی در دو مدل پلاستیکی و فلزی
   در رنگ ها و در 5طرح  بیضی و مربع دایره هشت ضلعی واستاندارد  و قابل تغییر ارائه می شود پایه اتکت ایستاده و  پایه وگا روکش پلاستیکی و پایه اتکت و پایه وگا فلزی با رنگ استا تیک  و رنگ کوره ای می باشد   از این پایه در فروشگاههای زنچیره ای بابت تخفیفات و تنظیم ارتفاع اتکت ایستاده و پایه وگا استفاده می شود و روکش پلاستیکی ور رنگ آد  در رنگها ی متنوع و شاد و زیبا   تولید میگردد